António Gomes Correia, Nuno Araújo, Sandra Reis Ferreira